Avainasana: bioenergia, hakkuutähteiden varastointi, hakkuutähteet, kuiva-ainetappio